Twój numer klienta znajduje się na fakturach z 1&1.

Twój numer klienta, nazwa użytkownika lub domena

Aktywuj tę opcję w celu łatwiejszego i szybszego logowania się. Nie musisz się logować ponownie za każdym razem, gdy chcesz skorzystać ze swojego konta klienta 1&1.

Jeśli chcesz korzystać z publicznie dostępnego lub wspólnie używanego urządzenia, ze względów bezpieczeństwa lepiej nie aktywować tej funkcji.

Więcej informacji

* Ceny nie zawierają VAT (23%). Okres rozliczeniowy w promocyjnych pakietach 1&1 MyWebsite wynosi 3 miesiące, umowa zawierana na rok, cena promocyjna obowiązuje przez całą długość umowy. Okres rozliczeniowy dla 1&1 MailXchange wynosi 3 miesiące, dla domen – 12 miesięcy. Ceny domen dotyczą rejestracji na 12 miesięcy. Szczegółowe informacje w regulaminie.